Liva-i hamd

Liva-i hamd, ‘övgü’ anlamındaki hamd ile ‘sancak’ manasına gelen liva kelimelerinden müteşekkildir; övgü/hamd sancağı anlamına gelmektedir. İslami gelenekte kıyamet günü hesap öncesi müminlerin altında toplanacakları ve Hz. Muhammed’e (sas) verilecek sancak liva-i hamd olarak isimlendirilmektedir. Hadis kaynaklarında yer alan “Övünmek için söylemiyorum. Kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacaktır.” hadisinde liva-i hamd kavram olarak geçmektedir. (Tirmizî, Sünen “Menâkıb”, 1) Liva-i hamd ve kıyamet ile ilgili rivayetler içerik olarak Hz. Peygamber’in bütün insanlığa ve kendi ümmetine yönelik şefâat-i kübrâ/büyük-genel şefaat makamında bulunmasını, merhamet ve koruyuculuğunu ön plana çıkartmaktadır. Liva-i hamd, kıyamet günü Resûlullah’a verilecek hususi özellikler içerisinde yer almaktadır. Rabbimiz, bizleri onun ümmeti olmaktan ve kıyamette liva-i hamd altında yer almaktan mahrum bırakmasın.

---

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin Müzeye Çevrilme Kararı Danıştay tarafından iptal edildi. (2020)