Telbiye; çağrıda bulunana cevap vermek, bir davete icabet etmek demektir.

Fıkıhta hac veya umre niyetiyle ihrama giren kimsenin şu sözleri söylemesidir:

Arapça Okunuş:

 

Telbiye Anlamı:

“Rabbim! Davetine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. İmanımla birlikte sana teslim oldum. Rabbim! Senin davetine icabet boynumun borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Rabbim! Bütün varlığımla sana yöneldim; hamd senin, nimet senin, mülk senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur.”

Abdullah b. Ömer (r.a) şöyle demiştir:

Ben telbiyeyi Allah Resulü’nün (sas) mübarek ağzından işiterek öğrendim. O şöyle buyuruyordu:

 “Lebbeyk, Allāhümme lebbeyk. Lebbeyk, lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek”

(Müslim, Sahih, Kitabü'l-Hacc, 3)

Lebbeyk Duası Ne Zaman Okunur?

Telbiyeye, hac veya umreye niyet edilerek mikat mahallinde iki rekât ihram namazı kılındıktan sonra başlanır. Telbiyenin söylenmesiyle ihram hükümleri başlar.

 

Telbiye Okunuşu Ne Zaman Sona Erer?

Telbiyenin sona erme vakti, hacda kurban bayramının birinci günü Akabe cemresine ilk taşın atıldığı, umre yapılıyorsa Hacerülesved’e istilâm edilerek tavafa başlandığı vakittir.

Telbiyenin Hükmü - Fazileti

Hanefilere göre telbiye, ihrama girmenin şartlarındandır. Telbiyesiz ihram sahih olmaz.

İhrama girildiğinde telbiyeyi bir kez okumak farzdır. Mekan ve hareketlerin değişikliğinde tekrarlamak sünnettir. Sabah-akşam telbiyeyi sık sık okumak müstehaptır.

Malikilere göre telbiye farz ve ihramın rüknüdür. Terk edilirse kurban kesmek gerekir. Telbiyesiz ihram olmaz. İmam Şafii ile İmam Ahmed'e göre telbiye sünnettir.

Erkeklerin telbiyeyi yüksek sesle söylemesi müstehaptır. Kadınların kısık sesle okumaları daha uygundur. 

Editör: Davut Aldemir