Kuzey Afrika’da bir İslam şehri: Kayrevan

Merkezden uzakta yürütülen fetihlerin kalıcılığını sağlamak ve cihat ruhunu güçlendirmek için Mısır’ı Mağrib’e bağlayan yol üzerine inşa edilen Kayrevan, ordugâh karakterli şehirlerdendir. Bölgenin fatihi Ukbe b. Nâfi‘ tarafından H. 50 yılında kurulmuştur. Sahranın ortasında, denizden ve Bizans tehlikesinden uzakta, ekonomik büyümeye müsait stratejik mevkide beş yılda kurulumu tamamlanan şehir, Ukbe’nin Arap kabileleri, Horasan göçmenleri ve Müslüman Berberileri içeren iskan siyasetiyle kısa sürede gelişmiş; H. 4. asırda ticari olarak Mağrib’in en büyük şehri hâline gelmiştir. Dönem dönem Berberiler, Emeviler, Abbasiler, Rüstemiler, Ağlebiler, Fatımiler, Muvahhidler, Hafsiler, Osmanlılar ve Fransızların hâkimiyetine giren şehir, kimliğini belirleyen Sîdî Ukbe Camii’nin gölgesinde İslamlığını muhafaza etmiştir. Şehri abat eden belki de yine; “Allah’ım! Orayı abidler ve itaatkâr kullarla doldur; dinin için izzet, seni inkâr edenler için zillet yeri kıl.” diyen Ukbe b. Nâfi’in duasıdır.

---

"I. İktisat Kongresi yapıldı. (1923)
Medeni Kanun kabul edildi. (1926)"

Editör: Mehmet Öztürk