Kurban bayramı: Hakk’a yakın olmanın sevinci

Bayram deyince akla sevinç günleri gelir. Ancak can kurban etmek ilk bakışta hüzünlü bir hadisedir. Çelişki gibi görünen bu durum, hayvani nefsin feda edilmesine karşılık beşerî zaafların, iç ve dış dünyamızdaki çatlakların, ruh ve bedenlerin onarıldığı ilahi bir şölene dönüştürür Kurban Bayramı’nı. Kurban, müminin dünyasını tehdit eden unsurlara karşı takva zırhıyla kuşanmanın aracıdır. Allah uğruna kesilen her kurbanda hayatın görünen yüzü olan et ve kan feda edilir. Buna karşılık Yaratan’ın emrini yerine getiren kul, sırrını tam olarak kavrayamadığı ama bir gaye için yaratıldığına inandığı evrendeki dengenin bir parçası olur. Kurban ile yalnızca insan değil âdeta tüm varlıklar yenilenir. Bayram günü huşu ile kurbanını kesen mümin, diğer kardeşleriyle bayramlaşıp kurbanını paylaştığında bir ilahi şölene katılır. Hacı Bayram Veli’nin “Bayramım imdi, bayramım imdi / Bayram ederler yâr ile şimdi” dediği gibi, Hak rızası için feda edilen her kurbanda Hakk’a yaklaşmanın sevinci gizlidir.

---

"KURBAN BAYRAMI 1. GÜN
Babalar Günü"