Kur’an-ı Kerim’i okumanın önemi ve fazileti

Düzenli Kur’an okumak, Sevgili Peygamberimizin (sas) aksatmadığı ve çok önem verdiği bir sünnetiydi. Sakîf kabilesinden Evs b. Huzeyfe, arkadaşlarıyla birlikte Medine’de Peygamber Efendimize misafir oldukları günleri şöyle anlatır: Allah Resûlü (sas) yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke’de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. “Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resûlallah?” deyince, “Kur’an’dan her gün okuduğum kadarını (hizbimi) bitirmeden çıkmak istemedim.” (İbn Hanbel, Müsned, IV, 9) buyurdu. Allah’ın Elçisi (sas), inananların Kur’an’ı düzgün okumasına önem verir ve onları Kur’an’dan sureler ezberlemeye teşvik ederdi. O (sas), kalbinde ve hafızasında Kur’an’dan hiçbir şey bulunmayan kişiyi, “harabe bir eve” benzetirdi. “Kur’an’ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur’an’ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.” (Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1) buyururdu.

---

İtilaf Devletleri, İstanbul’u işgal etti. (1920)

Editör: Mehmet Öztürk