Küçük günahta ısrar büyük günaha kapı aralar

Yaratılışı gereği insanın hiç kötülük işlememesi, melekler gibi günahsız ve masum olması imkânsızdır. Mümin, hata ve unutarak günah işleyebilir. Sevgili Peygamberimizin şu sözleri Yüce Allah’ın da insandan tamamen günahsız olmasını beklemediğini göstermektedir: “Canım elinde olana yemin olsun ki, siz günah işlememiş olsanız, Allah sizi ortadan kaldırır da, günah işleyen bir topluluk getirirdi. Onlar Allah’tan bağışlanma dilerler, O da kendilerini affederdi.” (Müslim, Tevbe, 11)

Kur’an’da, “Allah’ın günahkâr kimseyi sevmediği” (Bakara, 2/276) söylenirken, günahı önemsemeyen, alenî olarak işleyip etrafına da yayan, kötülüğü alışkanlık hâline getirerek ısrarla tekrarlayan, hatadan sonra pişmanlık duymayan kimseler kastedilmektedir. Mümine yakışan ise, bütün bu olumsuz tavırlardan uzak durmak ve günah işlediğinde bunu açığa vurup diğer insanlara kötü örnek olmak yerine günahını saklı tutarak (Müslim, Tevbe, 42) Rahmân’dan af dilemektir.

Unutulmamalıdır ki, küçük günahlarda ısrar etmek büyük günahlara kapı açmak demektir.

Editör: Mehmet Çalışkan