"İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü! " (Mâide, 5/79)

Yüce Allah, İsrailoğullarından kâfir olanları lanetlemişti. Çünkü onlar Allah’a (cc) isyan etmişler, haddi aşmışlar ve sapkınlıklara dalmışlardı. Bu son derece kötü durumdan çıkmak ve yaptıkları kötülüklere engel olmak için çabaları da yoktu. Hâlbuki insanlar birbirlerini yanlışlara karşı uyarmak durumundadırlar. İnsan sorumlu bir varlıktır. Müslümanların hem birbirlerini hem de müşrik, kâfir ve sapıklığa düşen kimseleri uyarmak gibi bir sorumluluğu vardır.

Sorumlu varlık olarak insanlar birbirlerini yanlışa değil doğruya ve hakka çağırırlar. Kötülüklere engel olunursa ve kötüler ıslah edilirse toplum huzurlu olur.

Münker: Çirkin iş, kötü, tasvip edilmeyen, yadırganan, sıkıntı duyulan şey.