O da dedi ki: “Allah (cc), ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder. Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan (cc) korkarım.” (Mâide, 5/27-28)

Allah (cc), ihlasla ibadet eden Habil’in kurbanını kabul etti. İhlassız olan Kabil’in kurbanı ise kabul olmadı. Bunun üzerine kıskançlığa kapılan Kabil, kardeşini öldüreceğini söyledi. Habil ise Kabil’in düştüğü kötü duruma düşmedi. Sorumluluğunu biliyordu. Kardeşini öldürmenin ne kadar kötü bir şey olduğunun farkındaydı. Habil, ayetteki sözlerle Kabil’e nasihat etti. Ancak nefsinin ve şeytanın tuzağına düşen Kabil, kardeşini öldürdü ve büyük bir günah işledi.

İhlas: İbadet ve davranışlarda gösterişe yer vermemek, Allah (cc) rızasına uygun hareket etmek ve sadece Allah (cc) için ibadet etmek.
Müttakî: Takvalı, emir ve yasaklarına uyarak Allah’a (cc) karşı gelmekten sakınan kişi.