Kalplere dokunmanın yolu: Nezaket (rıfk)

“Allah Refîk’tir; nezaketi, yumuşaklığı, kolaylığı, lütuf ve ihsanı, şefkat ve merhameti sever. Kaba saba bir tavır karşısında esirgediğini, nezaket ve yumuşaklık karşısında bol bol ihsan eder.” (Müslim, Birr, 77) Sevgili Peygamberimiz bize, gücümüz el verdiğince yumuşak huylu olmayı; ilişkilerimizde karşılıklı nezaketi ve yumuşaklığı, sevgi ve saygıyı elden bırakmamayı öğütlemektedir. Resûlullah (sas), yumuşak davranma hususunda en güzel örneğimizdir. O, sadece insanlara değil, tüm canlılara şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. Her işinde kolaylaştırıcı olmuş, zorluk çıkarmaktan ve çevresindekileri incitmekten sakınmıştır. Hatalar karşısında cezalandırmaktan ziyade affedici olmayı tercih etmiştir. Rıfka sahip olan rahmeti kuşanır; rahmeti kuşanan da Allah’ın merhametine ulaşır. Rıfkı terk eden şiddete yönelir; şiddet ise kıyamet günü pişmanlıktır. O hâlde, öfkenin aklımızı ve vicdanımızı esir almasına, sabırsızlığın ebedî kurtuluşumuza gölge düşürmesine fırsat vermeyelim.

---

Bir Ayet: “De ki: Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir.” (Âl-i İmrân, 3/26)

Editör: Mehmet Öztürk