Kainatın hakimi ve yöneticisi el-Vali

“Her şeyi yöneten, üstlenen, yardım eden, seven” Allah (c.c.), mahlûkatın bütün işlerini kusursuz olarak yoluna koyan ve gereği gibi yöneten; bütün varlıkların hükümranı ve onlar üzerindeki yegâne yetkilidir. O’nun hükümranlığı acımasızlık değil; tasarruf ve hâkimiyetinin yanı sıra sürekli bir nimet, yakınlık ve merhamet içerir. Vâlî, insanların işlerini, onların hayrına olarak, şefkat, ihsan ve merhametle yürütendir. Kur’ân-ı Kerîm’de Vâlî ismi sadece Ra‘d sûresi 11. ayette geçer. Öncesinde putlara taparak onların himayesini uman müşriklere meydan okunduktan sonra A‘râf sûresinin 196. ayetinde Efendimiz’in (s.a.s.) şahsında bütün müminlerden “…Bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah’tır. O, iyileri koruyup kollar.” demeleri istenmektedir. İnsan; hâkimler hâkimi, yüce bir Vâlî’nin sicilini tuttuğunu, hayatta her hâlde O’na karşı sadakatsizlik, hadsizlik ve terbiyesizlikten sakınıp vazifelerinin değerlendirileceğini aklından çıkarmamalıdır.

---

II. Anafartalar Zaferi. (1915)

---

Ey bu kabirlerde yatanlar! Selâm size. Allah bizi de sizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de sizin ardınızdan geleceğiz. (Tirmizî, Cenâiz, 59)

Editör: Ammar Esenkal