"Şüphesiz, yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin (kâfirlerin) olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır. " (Mâide, 5/36)

Allah’ın (cc) sözü gerçektir. Kâfirler için acı bir azap vardır. Cehennem kâfirlerin buluşma yeridir. Onların hepsine vaat edilen yer cehennemdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Puta tapanlar ve inkârcı olarak ölen kimseler, kendileri için hazırlanan azaptan kurtulamayacaklardır. Onlar cehennem azabından kurtulmak için yeryüzündeki her şeyi hatta bir o kadarını da fidye olarak verseler bu asla kabul edilmeyecektir.

Kıyamet günü hiçbir dünyalık ve fidye fayda vermeyecek ve kâfirler kendileri için hazırlanan acıklı azaptan kurtulamayacaklardır.

Fidye: Kurtulmak için verilen bedel, para, mal; bazı yasakların işlenmesine karşılık kulun vermesi gereken bedel.
Azap: Allah’ın (cc) kâfir ve günahkârlara dünya veya ahirette vereceği ceza.