İslam’a göre nazar

Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildiği dinen de kabul edilmektedir. “Nazardan Allah’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır.” (İbn Mâce, Tıb, 32) buyuran Allah Resûlü (sas) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas, Felak ve Nâs surelerini okumuş, ashabına da bunları okumalarını tavsiye etmiştir. Nazar konusunda Hz. Peygamber’in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması uygun görülmemiştir. Nazardan korunmak için Felak ve Nâs sureleri yanında Hz. Peygamber’in torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: “Her tür şeytandan, haşereden ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsü’l-enbiyâ, 10)

---

"Gündönümü
TBMM tarafından Soyadı Kanunu kabul edildi. (1934)
İbn Sînâ’nın vefatı (1037)"