İslam ahlakının temeli: Hayâ

Hayâ, sözlükte “utanma, çekinme, ürperme, çirkin bir şeyi görmekten ya da yapmaktan geri durma” anlamına gelir. Bir ahlak kavramı olaraksa kınanma endişesiyle kurallara aykırı davranmaktan kaçınma ve bunu sağlayan duygu demektir. Hayâ duygusu, Allah tarafından insanın mayasına işlenen özel bir nimettir. Kişinin utanıp sıkılacağı, eleştiri ve rahatsızlık yaşayacağı her hâli örten bir olgudur. Hem Yüce Yaratıcı’nın huzurunda hem de insanlar nazarında kişiliği süsleyen bir ziynet ve kötülüklere karşı insanın onurunu ve dokunulmazlığını koruyan en güçlü zırhtır. Mümin için hayâ onu daima iyiyi ve güzeli yapmaya sevk eden ahlaki bir erdemdir. Bu nedenle insanlık tarihi boyunca bütün ilahi dinler söz, fiil ve davranışlarda hayâlı olmayı emretmiştir. “Her dinin bir ahlakı vardır, İslam’ın ahlakı da hayâdır.” (İbn Mace, Zühd, 17) diyen Peygamber Efendimiz de hayânın, Müslümanların en belirgin ahlaki özelliklerinden olduğunu vurgulamıştır.

---

"Türkiye, Irak ve İngiltere arasında Ankara Antlaşması imzalandı. (1926)
Dünya Çevre Günü"