İnsanı eğiten bir mektep: Hac ibadeti

İslam dininin temel esaslarından olan ibadetlerin insanın ruhsal gelişiminde önemli bir yeri vardır. İnsanın ihtiyacına göre ve kendi iyiliği için yapılması emredilen ibadetlerden biri de hac ibadetidir. Hac, hem mali hem de bedeni ibadetlerdendir. Pek çok anlamı içinde barındırır. Niyet ile başlayan hac yolculuğu bir değişim ve dönüşüm kararıdır aynı zamanda. İnsanın Rabbi ile olan akdini yenilemesi, tövbe ve istiğfar ile tekrar günahlara dönmeme kararlılığını ortaya koymasıdır. Eş ve dost ile yapılan helalleşme, geçici dünya hayatının ölüm hakikati ile yaşanması gerektiğini öğretir insana. Mikât yerine ulaşmak sûrun üfürülmesi ile başlayacak olan ahiret hayatının bir provasıdır. Hac ulvi bir gayeye, yüksek bir hedefe hazırlayan ve bunu gerçekleştiren bir mekteptir. Müslümanlara yanlarına aldıkları takva azığı ile (Bakara, 2/197) sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, vefa, hoşgörü, cömertlik, fedakârlık gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkânı sunar.

---

“Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.” (Buhârî, Deavât, 36)