İmrenilecek dostluk

Allah Resûlü ile Hz. Ömer’in son derece içten ve mütevazı bir dostlukları vardı. İmrenilecek kadar güzel bir dostluk… Bir gün umreye gitmek için kendisinden izin istemeye gelen Hz. Ömer’e Resûlullah (sas); “Kardeşim, duana bizi de ortak et ve bizi unutma!” (Tirmizî, Daavât, 109) dedi. O gün Hz. Peygamber’in kendisine “kardeşim” diye hitap etmesi kadar değerli başka hiçbir şey olamazdı Hz. Ömer için. Memnuniyetini “Bu söz, bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimlidir.” sözleriyle dile getirdi (İbn Hanbel, Müsned, I, 30). Başka bir defasında ise Hz. Ömer elinden tutmakta olan Hz. Peygamber’e “Yâ Resûlallah! Seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum.” dedi. Hz. Peygamber, “Canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz!” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer, “Vallahi, şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum!” dedi. Hz. Ömer’in cevabı üzerine Resûlullah; “İşte şimdi oldu ey Ömer.” (Buhârî, Eymân, 3) buyurdu.

---

Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması imzalandı. (1959)