İman edenlerin dostu: el- Veli

En güzel isimler Allah’a aittir. Rabbimizin bu güzel isimlerinden biri de Velî’dir. Allah Velî’dir; yani müminlerin dostudur, yardımcısıdır ve koruyucusudur. Allah’ın bir ve tek olduğuna, kâinatı yaratıp yönettiğine gönülden inanıp salih amel işleyenler ve en güzel ahlak olan Peygamberimizin ahlakını kuşananlar, Allah’ın manevi yakını yani evliya olurlar. Günlük hayatta veli kelimesini çok kullanırız. Mesela çocukların velayeti anne-babasındadır. Okulda öğrencimizin velisiyizdir. Esasında müminlerde birbirlerinin velisidir. Birbirlerine sahip çıkarlar, birbirlerini koruyup gözetirler. İyiliğe teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Peki, Allah bir kulun velisi olursa! Velisi Allah olan bir müminin yolu sırat-ı müstakîm olur. Kalbi huzurla, gönlü nurla dolar. Aklı berrak olur. Daima Rabbini yanı başında hisseden mümin, kötü söz söylemez, yanlış davranışlar sergilemez. Günaha düşmez, hata işlese dahi hemen tövbe eder. Cenâb-ı Hak velisi olduğu mümini ise dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlerden emin kılar. Dünyada nimetleriyle ahirette cennetiyle mükâfatlandırır.

---

II. Halife Hz. Ömer’in (ra) Şehadeti. (M.644)
Tanzimat Fermanı İlan Edildi. (1839)

---

Sizin kanınız da malınız da birbirinize karşı dokunulmazdır. (Müslim, Hacc, 147)

Editör: Ammar Esenkal