Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi Konferans Salonundaki konferansa Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Abdülbaki Deniz, konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Ahmet Dilek'in açılış konuşmasıyla devam etti.

Ardından konferansına "taklit ve tahkik" kavramlarının sözlük ve terim anlamlarının izahıyla başlayan Dr. Deniz, avam ve cahillere yönelik arizi olarak cevaz verilen taklidin alimlerle ilgili söz konusu olmaması gerektiğini, sorumluluk mevkiinde olan alimlerin tahkike dayalı ilim sahibi olmalarının önemini vurguladı.

Haber ve rivayetlerin akl-ı selim ile sahih nakle aykırı olamayacağı gerçeği bağlamında sahih bilgiye ulaşma vesilesi olan tahkikin de belli bir metodoloji gerektirdiğini ve söz konusu metodoloji olmadan sağlıklı ilim elde edilemeyeceğini ifade eden Deniz, "Kur’an, Sünnet ve İçtihat" şeklinde özetlediği metodolojiye hiyerarşik olarak uyulmasının altını çizdi.

Anayasaya benzettiği Kur’an’ı diğer iki delilin meşruiyet kaynağı olarak değerlendiren Dr. Deniz, sünnetin teorik olarak Kur’an’a aykırı bir hüküm barındırmasının mümkün olmadığını belirtti.

Böyle bir sorun olması durumunda mutlaka Kur’an naslarının ve derin anlam boyutlarının esas alınması gerektiğini ifade eden Dr. Deniz, içtihadın da naslara aykırı sonuçlar doğuramayacağını söyledi.