İlimde bir derya: Abdullah b. Mes‘ûd

Vahyin inişini en yakından gözlemleyen sahabilerden biri olan Abdullah b. Mes’ûd, Kur’an ve sünnet bilgisi bakımından üstün bir konuma sahipti. Resûlullah’ın “Kur’an’ı şu dört kişiden öğrenin.” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 8) dediği sahabilerden biriydi. Sesinin güzelliği ve okuyuşundaki heyecan kendisini daha da ayrıcalıklı kılıyordu. “Kur’an’ı nazil olduğu günün heyecanıyla okumak isteyen kimse, İbn Ümmü Abd’in (İbn Mes’ûd) kıraatıyla okusun.” buyurmuştu (İbn Hanbel, Müsned, I, 26) Hz. Peygamber ve bir gün ondan Kur’an dinlemek istemişti. “Ya Resûlallah, Kur’an size indirilmişken, ben mi size okuyayım?” diyerek şaşırınca, “Evet, Kur’an’ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum.” demişti. Nisâ suresinden bir bölüm okuyan Abdullah’ı (ra) huşuyla dinleyen Efendimiz, “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hâli nice olacak!” (Nisâ, 4/41) mealindeki ayete geldiğinde gözyaşlarını tutamamıştı (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 33).

---

"Abbâsî Halifesi Hârûn Reşîd’in vefatı (809)
Diyanet Akademisi kuruldu. (2022)"

Editör: Mehmet Öztürk