Hz. Peygamberin eğitim ve öğretim metodu nasıldı?

Eğitim tarihi gelişim sürecinde, ilk eğitim kurumlarının mabetler, ilk öğretmenlerin de peygamberler olduğunu söylemek mümkündür.

Hz. Peygamber (s.a.s.) bu durumu “Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” sözleriyle ifade etmektedir.

Hz. Peygamber gerek örnek davranışlar sergileyerek başkalarının kendisini model almasına imkân sağlamak suretiyle gerekse çeşitli öğretim yöntemleri kullanarak insanların dinî değerleri öğrenmelerini ve benimsemelerini sağlamıştır.

Özellikle, sahabe, Hz. Peygamberin (s.a.s.) davranışlarından etkilenerek onu örnek almıştır.

On yaşında bir genç iken Hz. Peygamber’in (s.a.s.) eğitimine arz edilen Enes b. Malik, “Resûlullah benim yaptığım bir şey için ‘Bunu niçin yaptın?’, yapmadığım bir şey için de ‘Niçin yapmadın?’ demedi.” (Müslim, Fedâil, 51-2; Ebû Dâvûd, Edeb, 1) buyurmuştur.

Enes b. Malik’in bu sözlerinden Hz. Peygamberin kendi terbiyesine verilen bu genci nasihat ve sözlü eğitimden çok, kendisini model ve örnek alma yoluyla öğrenmesine imkân tanımak suretiyle eğittiğini anlıyoruz.

Editör: Adil Elzerey