Hz. İbrahim: Tevhidin sembolü

İbrahim (as) denince akla tevhid mücadelesi gelir. İbrahim Halilullah, inancı uğrunda ateşe atılmayı göze almıştır. Allah’a iman ve kulluğun nasıl olması gerektiğini bütün insanlığa göstermiştir. Kula kul olmayı reddetmiştir. Hak, hakikat, adalet, doğruluk ve gerçek özgürlük yürüyüşünden asla geri dönmemiştir. İbrahim denince akla vahdet gelir, ümmet gelir. Kendisinden sonraki bütün peygamberlerin, bütün müminlerin atası olma şerefine ulaşmıştır o. İbrahim denince akla teslimiyet ve sadakat gelir. O, ciğerparesi İsmail’le zorlu bir imtihana tabi tutulmuş ve bu imtihanda bütün varlığını Allah’a adama kararlılığını göstermiştir. Bugün İslam’ın nişanesi olan pek çok değerimizde onun hatırası vardır. O, Kâbe-yi Muazzama’yı oğlu Hz. İsmail’le birlikte yeniden inşa etmiştir. Türlü hikmetlerle dolu hac ibadetini insanlığa o göstermiştir. Allah’a yakınlık arayışımız olan kurban ibadeti onunla özdeşleşmiştir. Onun, inkârcılara Allah’ın varlığını ispat etme gayreti bizim için büyük bir örnektir.

---

Bir Ayet: “Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” (İbrahim, 14/38)