"Kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur." (Zümer, 39/41)

Allah (cc), insanı irade sahibi bir varlık olarak yaratmış ve yaptıklarından sorumlu olduğunu bildirmiştir. Herkes dünyadaki tercihlerine uygun olarak ahirette karşılık bulacaktır. Hiç kimse başkasının günahını yüklenmeyecek, herkes dünyaya geldiği şekilde tek başına Allah’ın (cc) huzuruna çıkacaktır. Dünyada Peygamber’in görevi, Allah’tan (cc) aldığı vahyi insanlara tebliğ etmek; inananların görevi de tebliğ edilene uymak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.

Kulluğumuzun faydası kendimizedir. Rabbimiz her şeyden müstağnidir ve bizim kulluğumuza ihtiyacı yoktur.

Hidâyet: Allah’ın doğru yolu göstermesi ve tercihlerine uygun olarak insanları bu yola ulaştırması.

Dalalet: Dinî yoldan sapmak, ilahî buyruklara aykırı davranmak.