"(Ey Muhammed!) De ki: “Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu sana ilginç gelse bile.” Ey akıl sahipleri, Allah’a (cc) karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz."  (Mâide, 5/100)

Allah (cc), helal ve temiz olan şeylerden yararlanmamızı ister. Yenmesi, içilmesi ve kullanılması serbest/helal olan şeyler temiz olarak adlandırılır. Helal temizdir, iyi ve doğru tercihtir. Yapmamız ve yararlanmamız istenmeyen şeyler ise haram/ pis olarak adlandırılır. Haram pistir. Pis ile temiz eşit ve aynı değerde olur mu? Elbette olmaz. İyi ile kötü, doğru ile yanlış, temiz ile pis bir değildir. Değerli olan aynı zamanda temiz olandır. İnsanın yaratılışı temizdir, temize layıktır.

Bir şeyin çokluğu onun değerli olduğunu göstermez. Haramı/pis şeyleri tercih etmemek gerekir.

Habis: Kötü, pis, iğrenç, zararlı.
Kesret: Çokluk, bolluk.