"Allah’ın (cc), peygamberleri toplayıp “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” diyeceği, onların da, “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin” diyecekleri günü hatırlayın."  (Mâide, 5/109)

Dünya hayatı, vakti geldiğinde sona erecek, kıyametin kopuşuyla birlikte hesap ve büyük mahkeme başlayacaktır. İnsanlar, Allah’a (cc) imandan, itaat ve kulluk görevlerinden sorguya çekileceklerdir. En ufak iyilik ve kötülük karşılığını bulacak, kimseye en ufak bir haksızlık olmayacaktır. Mutlak adalet büyük mahkemede kıyamet koptuktan sonra gerçekleşecektir. O anın da tek ve mutlak hâkimi yalnız Allah’tır. Allah’ın (cc) yüceliği ve kıyamet gününün dehşeti karşısında Allah’ın (cc) peygamberleri dahi, "ey Rabbimiz ancak sen bilirsin, bizim ilmimiz seninkinin yanında bir hiçtir" diyeceklerdir.

Kıyamet ve hesap haktır; bu hesap için hazırlık yapmak gerekir.

Allâm: Çok bilen, iyi bilen.