"Yoksa iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?" (Sâd, 38/28)

İyiyle kötünün, doğruyla yanlışın, hak ile batılın mücadelesi dünyanın başlangıcından itibaren var olmuştur ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bu mücadelede iyiler ıslah etmeye çalışırken kötüler ifsat etmeye, bozmaya ça lışmaktadır. Allah’a (cc) iman edenler O’na karşı gelmekten sakınırken inkârcı ve günahkârlar âdeta günah çukuruna dalmışlardır. Bu durumda, nasıl ki siyahla beyaz, geceyle gündüz bir değilse; iyilerle kötüler, müminlerle kâfirler de bir tutulmayacaktır. Allah âdildir ve herkese yaptığının karşılığını eksiksiz verecektir.

Dünya hayatı bir imtihan yeridir. Herkes dünyadaki yaşantısına göre ahirette karşılık görecektir.

Müfsid: Fesat çıkaran, bozan, bozguncu.