"Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O (cc), her şeye hakkıyla gücü yetendir."  (Mâide, 5/120)

Her doğan ölür. Sonradan olan her şey, her canlı ölümü tadacaktır. İnsan da sınırlı ve sonludur. Ancak her şeyi var eden, varlığının öncesi olmayan Allah (cc), sonsuz olarak diridir ve ebedî hayat sahibidir. Her şeyin gerçek maliki, sahibi, var edeni, idare edeni Allah’tır. Bizler, canlılar olarak, sınırlı ve sonlu bir hayata sahibiz. Edindiğimiz dünya eşyaları ve yetkileri de geçicidir, sınırlıdır, bitecektir. Ama Allah’ın (cc) gücünün, idaresinin sınırı yoktur. O (cc), gücü her şeye yetendir, her şeyi bilendir. Gerçek hükümranlık sahibi, Allah’tır.

Allah’ın (cc) dünya ve evrendeki hükümranlığına karşı insanlara düşen, O’na (cc) teslimiyettir. İnsan Allah’ın (cc) koyduğu ilahî emirlere ve fizik kanunlarına uymak durumundadır.

Semavât: Gökler, gökyüzü.