"Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. " (En‘âm, 6/38)

Canlıların her türü birer ümmettir yani birer topluluktur. Allah’ın (cc) can verdiği varlıklar O’nun (cc) ayetlerinden olup belli görevler için yaratılmıştır. İnsanlar da yaratılış amaçlarına uygun olarak görevlerini yapmakla sorumludurlar. Fakat insanlar zorunlu olarak değil kendi tercihlerine bağlı olarak bu görevleri yaparlar. Allah (cc), insanlara sorumluluklarını bildirmiş, elçileri aracılığıyla din göndermiştir. Din konusunda bir eksiklik bırakmamıştır. Bundan sonrasını Allah (cc) insanın kendi sorumluluğuna bırakmış, insanın muhtaç olduğu şeyleri Kur’an’da açıklamıştır.

Yapıp ettiklerimizden ve tercihlerimizden ahirette hesap vereceğimizi bilerek bu dünyada gönüllü olarak Allah’a (cc) kulluk ederiz.

Dâbbe: Yerde yürüyen her türlü canlı

Ümmet: Her canlı cinsi, kavim, toplum; kendilerine peygamber gönderilmiş topluluk.