Hayvan kesecek kişilerde bulunması gereken şartlar nelerdir?

Eti yenen kara hayvanlarını kesecek kimsede şu şartlar aranır: Öncelikle kesim yapacak kişi akıllı ve temyiz gücüne sahip olmalıdır. Kesim yapan kimsenin ergenlik çağına gelmiş olması şart değildir. Örneğin mümeyyiz olan çocuğun kestiği hayvan yenebilir. İkinci olarak kesim yapacak kişi Müslüman veya Ehl-i Kitap olmalıdır. Ehl-i Kitap olduğu bilinen kimse, kesim yaparken Allah’tan başkasının adını anmamalıdır. Zira ayette “Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı…” (Bakara, 2/173) buyrularak hayvanın, Allah’tan başkası adına kesilmemesi şartı getirilmiştir. Ateist, putperest, ateşperest ve mürtedlerin kestiği hayvanların eti ise yenmez. Diğer taraftan hayvanı kesen kimsenin kadın veya erkek olması fark etmez. Ayrıca kesilen etin yenilmesi açısından, kesimi yapan kişinin temiz, cünüp veya hayızlı olması arasında da bir fark yoktur.

---

"İmam Mâlik’in (ra) vefatı (795)
Bugün Greenwich saati ile 00.44’te Ru’yet olacak ve hilal ilk defa Atlas Okyanusu’ndan itibaren görülmeye başlayacaktır."