Hayrın Anahtarı Gönüller Sultanı Yiğit Sahabe: Sa'd B. Muâz (r.a)

Sa’d b. Muaz Medineli Evs kabilesinin reisi ve Ensarın ileri gelenlerindendir. Hicretten önce Medine’ye gelen Mus’ab b. Umeyr’in gayretiyle Müslüman olmuş, onun gayretiyle kabilesi aynı gün İslam’a girmiştir. Bu sebeple Müslümanlar bu yıla “Sevinç Yılı” adını verdiler. Sa’d b. Muaz Peygamberimizin istişare ettiği en önemli isimlerden biriydi. Müslümanlar adına alınacak kararlarda Ensarı temsil ederdi. Bedir günü Peygamberimize “Vallahi eğer şu denizi gösterip içine dalsan, biz de tereddüt etmeden ardından geliriz. Allah’ın emriyle yürüt bizi!” diyerek bağlılık ve desteğini bildirdi. Uhut günü canı pahasına Peygamberimizi korudu ve yaralarını tedavi etti. Ahzab günü (Hendek Savaşı günü) ağır yaralanınca Allah’a “Ya Rabbi! Eğer Kureyşle aramızdaki harp devam edecekse beni yaşat. Eğer sona eriyorsa beni şehadet mertebesine eriştir” diye dua etti. Hendek savaşından kısa bir süre sonra da vefat etti. Allah Resulüne Ensar arasından en sevgili kişinin Sa’d b. Muaz olduğu rivayet edilir.

---

Kıyamet günü Allah’a en sevimli gelen ve makam olarak O’na en yakın kişi, adil yönetici; Allah’ın en çok gazabına uğrayacak ve makamı O’na en uzak olacak kişi ise zalim yöneticidir. (Tirmizî, Ahkâm, 4)

Editör: Ammar Esenkal