Haram: Allah’ın koyduğu sınırları ihlal

Sözlükte “yasak, memnu” anlamına gelen haram, dinî bir terim olarak kesin bir delille, açık bir şekilde yapılmaması istenen fiildir. Haramlar, li-aynihî ve li-gayrihî haram olmak üzere ikiye ayrılır. Kendisinde bulunan kötülük sebebiyle baştan itibaren haram kılınan fiillere li-aynihî haram denir. Zina, hırsızlık, adam öldürme gibi… Aslında haram olmamakla birlikte başka bir şeyden dolayı haram kılınan fiiller de li-gayrihî haramlardır. Bayram gününde oruç tutmak, cuma namazı vakti esnasında alışveriş yapmak gibi… Haram, dinî bir kavram olup bu kavramı tespit ve tayin yetkisi sadece Allah’a aittir. Bu konuda insanların yetkisi yoktur. Hz. Peygamber bu konuda şöyle demiştir: “Helal, Allah’ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah’ın kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği (mübah) şeylerdendir.” (İbn Mâce, Etʿime, 60) Haram işleme ve harama bulaşma konusunda iyi niyet, dolaylı yollar ve vasıtalar, haramı helal kılmaz.

---

"Gazi Osman Paşa’nın vefatı (1900)
Polis Günü ve Haftası (04-10 Nisan)"

Editör: Mehmet Öztürk