Hakk’a canın sunmak: Kurban

İslam dini, insanı yaratıcısına yakınlaştırmak, O’na ulaştırmak; Allah ile kulu arasındaki bağı güçlendirmek gibi amaçlarla çeşitli ibadetleri emretmiştir. Kurban da bu ibadetlerden biridir. Kurbanın kelime anlamı, Allah’a yakın olmaktır. Kişinin dünya malının cazibesine kapılmadan, sevdiği maldan harcayarak Cenab-ı Allah’a yakınlaşmasına vesile olur kurban. Kurban kesmek, Hz. İbrahim ile Hz. İbrahim’in teslimiyetine erişmektir. Onlar gibi gerektiğinde malımızı, canımızı ve bütün varlığımızı Allah yolunda feda edeceğimizin sembolik bir ifadesidir. Bu bakımdan kurban, ancak ihlas ve samimiyetle yerine getirildiğinde kişiyi amacına ulaştırır. Nitekim Yüce Allah’ın kabul ettiği kurban ibadeti, içinde takvanın olduğudur (Mâide, 5/27). Ayette bu hususta şöyle buyrulur: “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır.” (Hac, 22/37)

---

"KURBAN BAYRAMI 2. GÜN
III. Halife Hz. Osman’ın (ra) şehadeti (656)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu. (2009)
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatı (2015)"