"Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. " (Mâide, 5/8)

İslam, adaleti, doğru şahitliği ve haklara saygıyı öğütler. Bunlar huzur ve barışın temelidir. Öyle ki, düşmanlara karşı oluşan kin duygusunun etkisinde kalarak dahi olsa adaletsiz davranışlarda bulunulmamalıdır. Düşmanlara da adaletle davranmak esastır. Adalet takvanın gereğidir. İnsan, ahlakî erdemlere sarılırken, Allah (cc) inancından güç alır.

Günahlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınmak sorumluluğumuzun bir gereğidir. Her hak sahibine hakkını teslim etmek, doğruluktan, adaletten ve hakkaniyetten ayrılmamak görevimizdir.

Adalet: Her şeye hakkını vermek, insaflı ve doğru olmak, zulmetmemek.
Şahitlik: Tanıklık yapmak, haber vermek, bildirmek.
Takvâ: İman edip emir ve yasaklarına uyarak Allah’a karşı gelmekten sakınmak, günahtan uzak durmak.