Hacı kalabilmek

Hac, müminin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hacca gidebilmek ve bu ibadeti yerine getirip hacı olabilmek bir nasip işiyken hacı kalabilmek büyük bir sorumluluk ve gayret gerektirir. Hacı kalmak demek, kutsal hac yolculuğu vesilesiyle elde edilen manevi kazanımların korunması demektir. Hac yolculuğu sona erse de Hak yolculuğunun devam ettiğinin bilinciyle Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak ibadet ve hayırlı işlerle meşgul olmaktır. Müminin, hac sonrası hayatının hac öncesinden farklı olmasıdır. Hacdan annesinden doğduğu günkü gibi arınarak dönen kulun, bu tertemiz sayfayı koruyup günahlarla kirletmemek için elinden gelen gayreti göstermesidir. Hacı kalmak aile, akraba, komşu, arkadaş başta olmak üzere tüm insani ilişkilerini Rabbin rızası doğrultusunda yürütmesidir. Her canlının hukukuna riayet etmesidir. Örnek Müslüman olma sorumluluğu ile sözüne ve davranışlarına daha da özen göstermesidir.

---

II. Balkan Savaşı başladı. (1913)