Habeşli ilk müslüman: Bilal-i Habeşî

Bi’setten otuz yıl önce doğan ve Habeşî (Etiyopyalı) lakabıyla şöhret bulan Bilal-i Habeşî, Arabistan’ın batısında yer alan Serât’ta (veya Mekke’de) Habeşli bir köle olarak doğdu. O, annesi Hamâme’ye nispet edilerek Bilâl b. Hamâme olarak da anılmıştır. Peygamber Efendimizin “Habeşli Müslümanların ilki” olarak tavsif ettiği Bilal-i Habeşî, İslam’ı kabul etmenin bedelinin çok ağır olduğu Mekke’de iman ettiğini açıkça söyleyen ilk yedi kişiden biridir. Bilal, Resûl-i Ekrem vefat edene kadar yanından hiç ayrılmadı. Onun abdest suyunu tutar, sütre olarak kullandığı harbeyi (mızrak) taşır, savaşlarda özellikle geceleri korumalığını yapar, gündüzleri ise gölgelenmesini sağlar, yemeğini hazırlar, talimatlarını halka duyurur, onun emriyle bazı ödemeler yapar, ganimetleri dağıtır, Medine dışından gelen heyetleri ağırlar ve esirleri muhafaza ederdi. Bilal-i Habeşî, Allah Resûlü’nden 44 hadis-i şerif rivayet etmiştir.

---

"İkinci İnönü Zaferi
(31 Mart-01 Nisan 1921)"

Editör: Mehmet Öztürk