"Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele! İşte Allah’ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır, asıl akıl iz’an sahipleri de onlardır." (Zümer, 39/18)

İnsan düşünme yeteneğine sahip olarak yaratılmıştır. Bu yüzden insan sorumlu bir varlıktır. Gördüğü, duyduğu, öğrendiği şeyleri olduğu gibi kabul etmez. Araştırır, inceler, sorgular. Söylenenleri önce dinler, sonra değerlendirir. Duydukları şayet boş, anlamsız ve yanlış sözler ise bunlara itibar etmez. Ancak, işittikleri faydalıysa ve hakikati ifade ediyorsa bu sözleri benimser, bunlara tabi olur ve gereğince hareket eder. Bu, akıl sahibi insanların yoludur ve bunlar Allah’ın (cc) lütfuyla doğru yolu bulanlardır.

“Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabıdır.” (Buhârî, “Edeb”,70) “Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri sözlerin en üstünü ‘Lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerîke leh’ sözüdür.” (Muvatta’, “Hac”, 81)

Kavl: Söz, kelam.

Ahsen: En güzel.