Güvenli bir hayat için afetlere hazır olalım

Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz.Dünyada çeşitli imtihanlara tabi tutulmaktayız.Kimi zaman yaşanan afetler tabiatı alt üst etmekte, insanların hayatını acı bir şekilde etkilemektedir.Deprem, sel, heyelan ve yangın gibi nice afet, can ve mal kaybıyla sonuçlanmaktadır.Tabiatın muhteşem uyumu ve dengesi, Allah’ın hükmüne ve kanunlarına bağlıdır.Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapan, tabiata sorumsuzca müdahale eden, kendi menfaati için ormanları kesen, suyu ve havayı zehirleyen, toprağı kurutan insanoğlu, yeryüzünde dengeleri bozmaktadır.Afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir.Ancak doğal afetlere karşı insan olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekmektedir.Allah’ın koymuş olduğu tabiat kanunlarına riayet ederek dere yatağına bina yapmamak, binaları gerekli sağlamlık ve teknolojik donanımla inşa etmek, ilk yardım eğitimi gibi tedbirleri almalıyız.Maddi ve manevi sebeplerin tamamına başvurduktan ve sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra Rabbimize tevekkül etmeliyiz.

---

Tarihçi Yazar Halil İnalcık’ın Vefatı. (2016)

---

Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hain ve günahkârları sevmez. (Nisâ, 4/107)

Editör: Ammar Esenkal