"Sizin dostunuz ancak Allah’tır (cc), Resûlüdür (sas) ve Allah’ın (cc) emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir." Mâide, 5/55

Müslümanlar iman ve teslimiyet üzere Allah’a (cc) bağlıdırlar. Allah (cc) ve Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (sas), Müslümanların gerçek dost ve velileridir. Diğer Müslümanlar da onlar için gerçek dost ve velidirler. Bunlardan başkasını gerçek dostlar edinmemelidir. Müslümanlar, namaza devam ederler, huşu ile namaz kılarlar, malı arıtan ve arttıran zekâtlarını verirler.

Müslüman, hakiki dostunu iyi bilmeli ve belirlemelidir. Sahte dost edinme tehlikesine karşı dikkat edilmelidir.

Velî: Dost, yardımcı, koruyan, birinin işlerine bakan.
Râkiûn: Boyun eğenler, rükû yapanlar.