De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği hâlde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan (cc) başkasını mı dost edineceğim.” De ki: “Bana, (Allah’a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah’a (cc) ortak koşanlardan olma (denildi).” (En‘âm, 5/14)

Kendisine sığınılacak, gerçek sahip ve dost ancak Allah’tır. Müminler Allah’ın (cc) velileri, dostlarıdır. Allah’ın (cc) dostları olan müminlere de korku ve üzüntü yoktur. Yüce Allah (cc), Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sas) hitap ederek; Allah'a (cc) eş koşan putperestlere; “Gökleri ve yeri yoktan var eden, kendisi yedirdiği hâlde yedirilmeyen Allah’tan (cc) başkasını mı veli edinecek mişim?” demesini emretmektedir. Her şeyimizi kendisine borçlu olduğumuz Rabbimiz (cc) bizim sahibimiz, sığınağımız, velimiz-dostumuzdur. O (cc) bizim gerçek yaratıcımız, rızık verenimiz ve ilahımız olduğu hâlde nasıl O’na (cc) eş koşabiliriz?

İnsanlar olarak hepimiz Allah’ı (cc) rab bilmek ve O’na (cc) ortak koşmamakla sorumluyuz.

Velî: Dost, koruyan, yardım eden, birinin işlerine bakan.
Fâtır: Yaratan.