Geçmişten Geleceğe Açılan Medeniyet Kapıları: Kütüphaneler

Kütüphaneler, yazının bulunması ve kayıtlı bilginin oluşmaya başlamasıyla birlikte tarihî ve toplumsal bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış ve kurumsallaş- mıştır. Üretilen bilgiyi kayıt altına alıp kayıtlı bilgiyi gelecek nesillere aktardığı için kütüphanelerin medeniyetlerin şekillenmesinde güçlü tesirleri olmuş- tur. Tarihte tespit edilebilen en eski kütüphane Asur Krallığı’na başkentlik yapan Ninova’da (M.Ö. 667-626) kurulmuştur. Tarihte en büyük kütüphane olarak bilinen İskenderiye Kütüphanesi ise M.Ö. III. yüzyılda inşa edilmiştir. Kütüphanedeki kitap sayıları hakkında farklı kaynaklarda 200.000 ile 700.000’e kadar çeşitli sayılar geçmektedir. İslam medeniyetinde ilk kütüphanelerin Emevîler Dönemi’nde (661-750) aynı zamanda birer ilim kurumu olarak da işlev gören camilerde ortaya çıkmış olabileceği tahmin edilmektedir. Emevîler Dönemi’nde ilk kütüphanenin Dımaşk’ta kurulduğu ve isminin Beytülhikme olduğu bilinmektedir.

---

Kütüphaneler Haftası (25 Mart-31 Mart)

Editör: Mehmet Öztürk