Fuzuli - Su Kasidesi

Fuzuli âlim bir şairdir. Hemen hemen doğrudan hiçbir şairin tesirinde kalmamış ancak birkaç şair bundan müstesnadır. XV. Yüzyıl Azeri şair Habibi, Necati Beğ bunlardan sadece ikisidir. Fuzuli’nin adından çok söz ettiren en önemli eseri hiç şüphesiz “Su Kasidesi”dir. Üzerine sayısız şerh yazılmıştır. Peygamber aşkının en veciz, en güzel ifadelerinin su ile remzedildiği beyitler şöyle başlar: “Saçma ey göz eşkden gönlündeki odlara su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su” (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşı(m)dan su saçma ki bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda etmez.) Ayrıca derdi ve ıstırabı olan bir şair olarak Fuzuli der ki: “Gönlünde bir derdi bulunmayan, ciğeri yaralı olmayan insanın şiirinde tat vardır zannetme. Zevk ve safa, huzur ve rahat şiire zevk vermez. Asıl ıstırabın doğurduğu şiir müessir olur.”

---

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (sas) Kızı Hz. Fâtıma’nın Vefatı.  (M.632)

---

Allah’a ve Resûlüne itaat eden, Allah’a itaatsizlikten korkan, O’na saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır! (Nûr, 24/52

Editör: Ammar Esenkal