Eyyâm-ı biyd

Eyyâm-ı biyd; ‘beyaz aydınlık günler’ demektir. Bu ifade ile ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleri kastedilmektedir (Buhârî, Savm, 60). Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (sas), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29). Ebû Hüreyre (ra) şöyle demiştir: “Bana dostum (Resûlullah) (sas) üç şey tavsiye etti: Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekât kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.” (Buhârî, Savm, 60) Hafsa (ra) da şöyle demiştir: “Dört şeyi Resûlullah (sas) hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce’nin ilk on gününün orucu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah namazının farzından önce iki rekât namaz.” ( Nesâî, Sıyâm, 83)

---

Bir Hadis: “...Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.” (Hâkim, Deavât, 1868)
 

Editör: Mehmet Öztürk