Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İbn Haldun Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi"ne katıldı.


Süleymaniye Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Erbaş, hadis literatüründe olduğu kadar fıkıh ve İslam hukuku açısından da önemli bir yere sahip olan Sünen-i Tirmizi diye şöhret bulmuş el-Camiʿu’ṣ-ṣaḥiḥ isimli eserin tahkik ve tevsiki vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Değerlerini kaybeden insanlar, Peygamberimize (sas) tabi olmakla yeniden hayat bulmuştur"

Peygamber Efendimizin (sas) tebliği ve mücadelesiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabı yaşandığına işaret eden Başkan Erbaş, "Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, Peygamberimize (sas) tabi olmakla yeniden hayat bulmuş, Onun rehberliğinde kardeşliğin, doğruluğun, erdemin, ahde vefanın en güzel örnekliğini sergilemiştir." dedi.

"Sünnet, nesilden nesile aktarılarak mütevatir bir kültüre kaynaklık etmiştir"

Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin (sas) insanlığa en büyük mirasının, Kur’an’ı yaşanan bir hayata dönüştüren sünnetleri olduğunu belirterek, "Bu durum, hadislerle ilgili çalışmalar yapmayı Müslümanlar için şerefli bir gaye haline getirmiştir. Böylece hadisler ve dolayısıyla sünnet, nesilden nesile aktarılarak mütevatir bir kültüre kaynaklık etmiştir. Neticede bugün Müslümanların dini hayatlarına yön veren muhteşem eserler ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"İnsanlığın maddi ve manevi bunalımlarına Kur’an ve sünnetten çözüm üretmeliyiz"

Hadislerin, Kur’an’ın evrensel ilkelerinin çağlar boyunca hayatiyet bulmasında ve Müslümanların ortak inanç ekseninde buluşup güçlü medeniyetler kurmalarında daima büyük bir rol oynadığına vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle konuştu: 

"İslam’ın Kur’an-Sünnet bütünlüğü içerisinde doğru anlaşıldığı her dönemde Müslümanlar, tarihe yön vermiş, yeryüzünün barış ve selametinin teminatı olmuşlardır. Ancak, bu iki kaynağın doğru anlaşılamadığı dönemlerde bilim, fen, sanat başta olmak üzere birçok alanda geri kalındığı da bir vakıadır. Böyle dönemlerde Müslümanlar, fikri ve itikadi açıdan amaçsız çekişmelerin ve savrulmaların girdabına sürüklenmişlerdir. Bugün başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyanın içinde bulunduğu durum, böyle bir savrulmanın neticesidir.

Böyle bir vasatta en hayırlı ümmet olmanın gereği, İslam’ın hakikatlerini ve Resulüllah Efendimizin (sas) sünnetini yeniden çağın idrakine sunmaktır. İnsanlığın bireysel ve toplumsal, kalbi ve zihni, maddi ve manevi bunalımlarına Kur’an ve sünnetten çözüm üretmektir. Bu, bizim için bir iman ve kulluk sorumluluğudur. Bu konuda her bir Müslümana ve her bir kuruma önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri ihmal etmek ve ötelemek, telafisi mümkün olmayan problemlere sebebiyet verecektir."

"Hadislerin doğru bir üslupla anlatılması en az hadislerin sahih olması kadar önemli"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyye’nin, mana, maksat ve hikmetlerinin doğru anlaşılmasını son derece önemsendiğini dile getirerek, "Hadisleri insanımızla buluştururken aktardığımız lafız, mana ve mesajların müdellel olması kadar doğru bir üslup ve anlaşılır bir dil kullanmaya da önem veriyoruz. Zira hadislerin doğru bir üslup ve usulle anlatılması ve yorumlanmasının en az hadislerin sahih olması kadar önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bilgi kaynaklarımızı ve din hizmeti çalışmalarımızı her daim gözden geçiriyoruz"

Başkanlığın süreli yayınlarından basılı yayınlarına kadar her yerde hadislerin sahih olmasına önem verdiğimiz kadar sahih biçimde aktarımına ve anlaşılmasına da büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Erbaş, "Gerek hizmet alanlarımızda gerekse yayınladığımız eserlerde bu hassasiyetimizi daima gözetiyoruz. Bu doğrultuda İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerimizle işbirliği yapıyor, bilgi kaynaklarımızı ve din hizmeti çalışmalarımızı her daim gözden geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Hadisler anlaşılır bir dil ve doğru bir üslupla günümüze taşınmalı"

Başkan Erbaş, günümüzde hadislerin önemi, nakledilmesi ve anlaşılması gibi hususlarda zaman zaman metodolojinin ihmal ve ihlal edildiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: 

"Kur’an-Sünnet bütünlüğüyle örtüşmeyen anlayışlara ve ilmi etiği hiçe sayan yaklaşımlara şahit oluyoruz. Dini değerleri itibarsızlaştırma amacı da taşıyan bu tür anlayış ve yaklaşımların önüne geçmek zorundayız. Bu bağlamda üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir. İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerimizin bu alandaki çalışmalara daha fazla ağırlık vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Zira ilim, kültür ve medeniyet tarihimizde müstesna yeri olan zengin hadis literatürümüzün anlaşılır bir dil ve doğru bir üslupla günümüze taşınması hususunda kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır."

İbn Haldun Üniversitesinin “Sünnet ve Siretin İhyası”na dair gerçekleştirdiği ve sürdürdüğü projeleri önemsediklerini vurgulayan Başkan Erbaş, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Erbaş, dua etti

Konuşmalarının ardından Başkan Erbaş, "Tedribürravi İcazet Duası"nı gerçekleştirdi.

Başkan Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:

"İlahi Ya Rabbi! Burada yapmış olduğumuz hadis icazeti merasiminde icazet alan hocalarımıza, kardeşlerimize mübarek eyle. Bu hadis eğitimini veren Muhammed Avvame hocamızın bütün geçmişlerini ruhlarını şad eyle, kendisine hayırlı, sağlıklı ömürler nasip eyle Ya Rabbi! 

Hadis ilmine şeref veren bütün hocalarımızın geçmişlerinin ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi! Hayatta olanlara hayırlı ömürler nasip eyle Ya Rabbi! Bu ilme emek vermeyi, önem vermeyi neslimize ve milletimize nasip eyle Ya Rabbi! 

İlahi Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle. İlme önem veren nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!"

Programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Gündüz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Editör: Ömer Ceylan