En kârlı tüccar: Suheyb b. Sinân

Ebû Yahya Suheyb b. Sinân müşriklerin bütün engellemelerine rağmen hicret için yola çıkmayı başarmıştı. Çok geçmeden müşrik topluluğu ona yetişti. Kendisini de yanındaki onca malı da bırakmaya niyetleri yoktu. Bunun üzerine o, “Sizin gözünüz Mekke’deki servetimdedir. Ne kadar malım varsa hepsi sizin olsun; yeter ki çekilin yolumdan!” diyerek servetini verip oradan ayrıldı. Neyi varsa hepsini Allah yolunda feda etti. Aç susuz ama heyecanlı, hatta bir gözü rahatsız olduğu hâlde zorlu hicret yolculuğunu tamamladı. Sağ salim Kubâ’ya vardığında olup bitenleri Resûlullah’a anlattı. Servetini Mekkelilere teslim etmek suretiyle onların ellerinden kurtulması üzerine şu ayet nazil oldu: “Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eden (hiçe sayan) insanlar vardır. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Bakara, 2/207) Bu müjde üzerine Hz. Peygamber tebessümle üç kez “Ebû Yahya’nın ticareti kâr etti.” (İbn Sa’d, Tabakât, 3/209) buyurdu.

---

Ahmed Cevdet Paşa’nın vefatı (1822-1895)