Rabbinizin size sunduğu nimetleri arayasınız diye gemileri denizde yüzdüren O’dur. Hiç şüphesiz O, size karşı pek merhametlidir. (İsrâ, 17/66)

Allah Teâla (cc), dünyadaki bütün nimetleri insanoğlu için yaratmış ve koyduğu kurallar çerçevesinde bu nimetlerden istifade etmemizi istemiştir. Merhamet sahibi Yüce Rabbimiz (cc) bununla kalmamış, bu nimetlerden istifadeyi kolaylaştırmıştır. Örneğin, suya kaldırma gücü vermiştir. Şayet Allah (cc), suya kaldırma gücünü vermeseydi gemiler yapsak bile bir işe yaramazdı. Bir de Nuh Peygamber (as) vasıtasıyla bize gemi yapmayı öğretmiştir. Ayrıca bütün bunları anlayabilecek bir akıl nimeti lütfetmiştir. İşte Allah (cc), bize olan merhametini böyle göstermektedir.

Suya kaldırma kuvvetini veren Allah’tır. Denizler aşarak, farklı kıtalara giderek rızkımızı arayabiliriz.

Fülk: Gemi.

Rahîm: Çok merhametli ve şefkatli olan.