Dünyevileşmek: Geçici olana gönül vermek

Dünyevileşmek; kişinin Allah’ı ve ahireti unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmasıdır. Rabbine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi, tamamıyla dünyaya yönelmesidir. Dinî inanç, değer ve davranışları hayatından uzaklaştırmasıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya malına düşkün olmasıdır. Halbuki Rabbimizin emir ve yasakları, dünyada sırat-ı müstakime, ahirette ise cennete ulaşmamıza vesiledir. Buna rağmen bazen bizler, dünya meşgalesine dalar, dinimizin hayat veren ilkelerini göz ardı ederiz. Peygamberimizin rehberliğinden ve örnekliğinden uzaklaşır, İslam’ın hayatımıza anlam katan etkisini yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana meyleder, dünya-ahiret dengesini kaybeder, dünyevileşiriz. Oysa Cenab-ı Hak bizleri bu fani dünyaya imtihan için göndermiştir. Müslüman elbette dünyası için çalışacaktır. Ama ahiretini de ihmal etmeyecektir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın sana verdiğinden O’nun yolunda harcayarak âhiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma...” (Kasas, 28/77) buyurmaktadır.

---

Resmî İlk Akademik Müessese Encümen-i Dâniş’in Açılışı. (1851)
Greenwich saati ile 08.09’da Ru’yet olacak. Hilal ilk defa Büyük Okyanus’ta görülecek.

---

Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin şerefini tanımayan (saygı göstermeyen) bizim yolumuzda değildir. (Tirmizî, Birr, 15)

Editör: Ammar Esenkal