"Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Elbette ki ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" (En‘âm, 6/32)

İnsanların bir kısmı dünyaya aldanmış ve dünyadan sonra bir hayat olmadığını iddia eder hâle gelmişti. Rabbimiz (cc), böyle bir aldanmaya karşı uyarmaktadır. Gerçekte dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlencedir. Ebedî hayat ise ölümle başlayan ahiret hayatıdır. Dünyadayken, bize ebedî hayatta kazandıracak veya kaybettirecek davranışlarda bulunuyoruz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada ne ekersek ebedî hayatta onu biçeriz. İman ve sâlih amel, dünya hayatını fırsata çevirir. İnkâr edenler ise ebedî hayatta kaybedip ne kötü duruma düşeceklerdir!

Takva sahibi mümin, ahiret hayatını önceler, ölümden sonrası için çalışır.

Takvâ: İman edip emir ve yasaklarına uyarak Allah’a (cc) karşı gelmekten sakınmak, her türlü günahtan uzak durmak.