“Rabbimiz Allah’tır” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin! (Fussilet, 41/30)

İnsanı Allah (cc) katında değerli kılan şey, iman etmek ve hayatını bu iman çerçevesinde tanzim etmektir. İman bir sözden ibaret değildir. ‘İman ettim’ demek, Peygamberin Allah’tan getirdiği her şeye inandığını ifade etmek, Allah’la yapılan kulluk sözleşmesinin altına imza atmaktır. Dosdoğru olmak da bu sözleşmenin maddelerine uymakla mümkündür. “İman ettim” sözünü yaşantısı ile tasdik edenleri Allah ahirette en güzel şekilde ağırlayacaktır. Onlar için hiçbir korku yoktur.

Allah ancak imanla yapılan amelleri kabul eder. ‘İman ettim’ deyip de her türlü söz ve davranışıyla iman sözünü tasdik edenler için cennet ve daha fazlası vardır. Mümin, her ne olursa olsun doğruluktan (istikamet) ayrılmaz.

İstikamet: Dinî ve ahlakî hükümlere uygun bir hayat sürmek, her türlü aşırılıktan sakınmak.