banner250

banner246

İmar Barışında İbadethaneler İçin Büyük İmkan

Milletimizin hayırlarıyla inşa edilen ibadethanelerin “İmar Barışı”ndan yararlanmasının önü açıldı

Diyanet 21.09.2018, 10:45
İmar Barışında İbadethaneler İçin Büyük İmkan
© Diyanet Haber

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimiyle, “İmar Barışı Kanunu”nun uygulama esaslarında yapılan düzenleme sonucunda, ibadethanelerin imar barışından yararlanmasının önündeki engel aşıldı.

Ülkemizde camiler ve Kur’an kurslarının büyük çoğunluğu hayır işleri kapsamında, dernekler ve vakıflar marifetiyle, hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılıyor.

İbadethanelerin İmar Barışı Başvurularında Yüksek Ücretler Oluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “İmar Barışı” uygulamasına cami ve Kur’an kursları için yapılan başvurularda, ciddi miktarda maddi külfet çıkmakta bu nedenle de söz konusu uygulamadan cami ve Kur’an kursları yararlanamamaktaydı.

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile imar mevzuatına aykırı yapılmış binaların kayıt altına alınması ve imar mevzuatına uygun hale getirilmesi imkânı oluşmuştu.

Ancak adı geçen kanunda ibadethanelerle ilgili somut hükümlere yer verilmemiş olması, ibadethanelerin imar barışından yararlanıp yararlanamayacağı, yararlanırlarsa hangi miktarda ödemeyle karşılaşacağı tartışmalarına yol açtı.

Başkanlık Harekete Geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülüklerden, konunun açıklığa kavuşturulması yönünde gelen yoğun talepler üzerine harekete geçti.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ibadethanelerin imar barışından faydalanabilmesi ve ödenmesi gereken harçlardan muaf tutulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konuyla ilgili görüşmeler yaptı.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde belirlenen ibadethanelerin imar barışından yararlanmasına yönelik düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayımlanarak dernek ve vakıfların bütçe yetersizliği endişesi ve engeli ortadan kaldırıldı.

İşte İbadethanelerle 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 Sayılı Resmi Gazete’deki Düzenleme

MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendine aşağıdaki alt bentler ile bu bendin sonuna aşağıdaki cümle ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır. Arsa emlak vergi değeri hesaplanırken;

1) Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden,

2) Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, sadece Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden,

3) Hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden,
hesaplama yapılır.”

“6) Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW,”
“7) İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2,”
“8) İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2,”
“Binanın katları hesap edilirken bodrum katlar da hesaba katılır.”

“ç) İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmaz.”

b) İkinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dâhil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına oranının birinci fıkranın (c) bendi uyarınca kendi bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümler için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemek zorundadır.”

“c) Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilir. Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1000 m2 ve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 m2’den hesap edilir.”

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (3)
Abdullah 3 yıl önce
Cami ve lojman aynı hazine arazisinde ise ikiside ücretsiz diğer durumları ise bilmiyorum
Ar 3 yıl önce
Caminin gercek alani 2500 civari tapulu alan ise 730 metre cocuk bahcesi kalan kisim tapusuz hazine
Cami bodrum cekme kat vc hesaplarsak 1000 metrekare uzeri bu konuda nasil yapacagimizi aydinlatirsaniz
Kamil Y 3 yıl önce
Bu izne Cami lojmanları da dahil edilirse iyi olur.
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?