banner103

Aileyi ayakta tutan değerler

BİR AYET: Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rûm, 30/21)

Diyanet Takvim 18.04.2020, 00:00
Aileyi ayakta tutan değerler
© Diyanet Haber

Aile, insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazinedir. Bu hazinenin korunup bereketlendirilmesi aile için emek vermekle, değerlerle besleyebilmekle mümkündür. Sorunlar karşısında çözüme giden yolu açan, zorluklar anında yuvayı güçlü kılan, maneviyat zırhı ile aileyi koruyan bu değerlerdir.

Tüketen değil besleyen, üreterek büyüyen, huzurlu ve güçlü bir aile olabilmek için her şeyden önce aile fertlerinin birbirine sevgi ve merhametle davranmaya ihtiyacı vardır. “Sizin içinizden, kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için dersler vardır” (Rûm, 30/21) ayeti bize bu gerçeği hatırlatmaktadır. Sevgi ve merhametle kurulan aile, güven ve sadakat, iffet ve mahremiyet, samimiyet ve ülfet, saygı ve nezaketle büyür. Hoşgörü, insaf ve adaletle, sabır, sebat ve dirayetle güçlenir. Efendimiz’in beyanıyla, “Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.” (Müslim, Zekât, 124)

Savrulan dünyada aileyi korumak ve güçlendirmek adına aile değerlerini yaşanılır kılmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)