banner250

banner203

Umre görevli müracaatları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019-2020 Yılı Umre Organizasyonunda görev almak isteyen personel için başvuru şartlarını açıkladı.

Diyanet Haber 18.08.2019, 13:58
Umre görevli müracaatları başlıyor
© Diyanet Haber

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019-2020 Yılı Umre Organizasyonunda görev almak isteyen personelde aranacak şartlar ile başvuru şeklini açıkladı.

Buna göre şartları tutan personel 20-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında müracaat yapabilecek.

Başkanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Umre  ibadeti  için  Suudi  Arabistan'a  gidecek  vatandaşlarımızın  ibadetlerini  sağlık, güvenlik  ve  huzur  içerisinde  yerine  getirilebilmeleri  için  organizasyonda  görevlendirilecek personelimize önemli görev ve  sorumluluk düşmektedir.

Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve  liyakat  sahibi  personelin  görevlendirilmesi  büyük  önem  arz  etmektedir.  Geçmiş  yılların umre  organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler  de  dikkate  alınarak,  2019-2020  umre organizasyonunda  çeşitli  unvanlarda  görevlendirilecek  personel  ile  ilgili  hususlar  aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

l- Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

1. Başkanlığımız merkez  ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, Mushafları inceleme ve  kıraat  kurulu  üyesi,  din  işleri  yüksek  kurulu  uzmanı,  din  işleri  yüksek  kurulu  uzman yardımcısı,  Diyanet  işleri  uzmanı  (alan  dışı  olanlar  hariç),  Diyanet  işleri  uzman  yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı,  ilçe  müftüsü,  eğitim  görevlisi,  baş  vaiz,  uzman  vaiz,  vaiz,  cezaevi  vaizi,  eğitim uzmanı,  din  hizmetleri  uzmanı  ile  dini  yükseköğrenim  mezunu  murakıp,  şube  müdürü ve  öğretmen,  dört  yıllık  dini  yükseköğrenim  mezunu  başimam-hatip  ve  Kur'an  kursu  baş öğreticisi olarak çalışıyor olması,

2. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmet süresi en az 5 yıl olmak,

3. Önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olmak,

4. Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,

5. Son bir yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

6. Teklifi yapılmış olmak.

B) Din Görevlisi

1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), eğitim merkezi müdürü,  il müftü  yardımcısı,  ilçe müftüsü,  eğitim  görevlisi,  baş  vaiz,  uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp, en az İHL mezunu olan öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dâhil; askerlik,  SGK,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli,  vekillikte  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere) Başkanlıktaki  toplam  fiili  hizmet  süresi  en  az  3  yıl  olup  son  2  yılını  da  yukarıda  belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

c) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

d) Yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2.  Kur'an  kursu  öğreticisi,  imam-hatip  ve  müezzin-kayyım  kadrolarında  fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dâhil);

a) 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde geçen hizmet  süresi dâhil, SGK  askerlik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli,  vekillikte  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

b) Başkanlığımızca 2017,  2018  veya 2019  yıllarında  yapılan MBSTS'den  en  az 50 puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),

c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d) Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),

e)  Başkanlığımızca  açılan  3  ay  veya  daha  uzun  süreli  hizmet  içi  eğitim  kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursuna devam edenler ile bu yıl kazananlar müracaat edemez),

f)  Müracaatını  20/08/2019-28/08/2019  tarihleri  arasında  hac.gov.tr  internet adresindeki  "umre  görevli  müracaatı"  linkinden  on-line  yaparak  aldığı  çıktıyı  29/08/2019  perşembe günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak, g) Yapılacak mülakatta başarılı olmak.

C) Bayan İrşat Görevlisi

1- Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din  hizmetleri  uzmanı,  eğitim  uzmanı,  murakıp  ve  dört  yıllık  dini  yükseköğrenim  mezunu Kur'an  kursu  baş  öğreticisi, Kur'an  kursu  uzman  öğreticisi  ve Kur'an  kursu  öğreticisi  olarak fiilen çalışanlarda;

a) 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam  fiili  hizmet  süresi  en  az  3  yıl  olup  son  2  yılını  da  yukarıda  belirtilen  unvanlarda çalışıyor olmak,

b) Son iki yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c)  Çalıştığı  birime  veya  il  müftülüğüne  20/08/2019-28/08/2019  tarihleri  arasında müracaat etmiş olmak,

d) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

e)  Daha  önce  hac  veya  umre  organizasyonlarında  görevlendirilmemiş  olanlar  için yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2- Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapanlarda

a) 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,

b) Başkanlığımızca 2017, 2018  veya 2019  yıllarında  yapılan MBSTS'den  en  az 50 puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),

c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d)  Grup  oluşturanlar  hariç  son  iki  yılda  hac  veya  umre  organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

e)  Başkanlığımızca  açılan  3  ay  veya  daha  uzun  süreli  hizmet  içi  eğitim  kurslarına devam  ediyor  olmamak  (Tashih-i  huruf  kursunda  devam  edenler  ile  bu  yıl  kazananlar müracaat edemez),

f)  Müracaatını  20/08/2019-28/08/2019  tarihleri  arasında  hac.gov.tr  internet adresindeki  "umre  görevli  müracaatı"  linkinden  on-line  yaparak  aldığı  çıktıyı  29/08/2019 perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

g) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

D) Tercüman;

1. Halen Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

2. 01  Eylül  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, SGK  askerlik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli,  vekillikte  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

3. Son bir yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

4. 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

5. 2011-2019 yılları arasında yapılan mülakatlarda 70 ve üzeri puan almış olmak.

6.  Müracaatını  20/08/2019-28/08/2019  tarihleri  arasında  hac.gov.tr  internet adresindeki  "umre  görevli  müracaatı"  linkinden  on-line  yaparak  aldığı  çıktıyı  29/08/2019  perşembe günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

7. 2019-2020 Umre Organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olmak,

E) Ekip Personeli;

1. Halen;  şube müdürü, murakıp  ve uzman  (dini  yükseköğrenim mezunları hariç) ile mühendis,  programcı,  çözümleyici,  sayman,  musahhih,  şef,  memur,  VHKİ,  daktilograf  ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

2. 01  Eylül  2019  tarihi  itibariyle  Başkanlığımız  teşkilatında  veya  Türkiye  Diyanet Vakfı'nda toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

3. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak  (beşinci  kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),

4. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

5. 31 Aralık 1959 tarihinden sonra doğmuş olmak,

6. Teklifi yapılmış olmak.

F) Şoför ve Hizmetli

1.  01  Eylül  2019  tarihi  itibariyle  Başkanlığımız  teşkilatında  veya  Türkiye  Diyanet Vakfında toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son 2 yıldır görev unvanında çalışıyor olmak,

2. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,  (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),

4. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

5. 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

6. Teklifi yapılmış olmak,

ll- Müracaat ile İlgili Hususlar

1. Görevlendirilmesinde fiziki engeli veya sağlık problemi bulunmamak,

2. Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

3. Bu talimatta belirtilen diğer  şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2019 yılı içinde 3 ay veya daha  uzun  süreli  kursa  katılacak  olanlar,  kursu  tamamladığı  halde  ataması  yapılmayanlar, halen  askerde  olanlar  ve  yurt  dışı  görevi  için  planlamaları  yapılanların  müracaatları  kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.

4. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, mülakat veya seminerlere  katılmayan  personelin  daha  sonraki  talepleri  dikkate  alınmayacak  ve  bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

5. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecektir.

6. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenlerden; ilin  geçmiş  yıllardaki  umreci  sayısı  dikkate  alınarak  tespit  edilen  kontenjana  göre  %  20 tecrübeli  ve  %  80  tecrübesiz  oranı  korunarak  MBSTS  başarı  sırasına  göre  belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

7. Mülakat gün ve saatleri daha sonra bildirilecektir.

8. Başarılı olmak için mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

9. Mülakatta başarılı olanlar ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça görevlendirilecektir.

10.  Görevlendirmelerde,  mülakat  puanı  ile  MBSTS  puanının  ortalaması  alınarak oluşturulacak başarı listesi esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda hizmet  yılı  çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

11. 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak şartına ilişkin hesaplamada; personelin yurt dışı görevi esnasında, görev aldığı hac veya umre organizasyonları dikkate alınacaktır. Yanlış ve eksik beyandan ilgili personel ve müftülük sorumlu olacaktır.

12.  Organizasyonun  her  kademesinde  görev  alacak  personel,  gerektiğinde  Hac  ve Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğünce  belirlenecek  yer,  tarih  ve  program  çerçevesinde bilgilendirme  ve  eğitim  seminerlerine  alınabilecektir.  Söz  konusu  seminere  katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

lll- Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1.  Kafile  başkanı,  ekip  personeli,  şoför  ve  hizmetli  olarak  görev  almak  isteyenlerin teklifleri 02/09/2019 tarihine kadar Merkezde birimlerce; taşrada il müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri  ve  Türkiye Diyanet  Vakfı  Genel  Müdürlüğünce  tespiti  yapılarak  belirlenen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.

2.  Teklif  edilen  personel,  Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğünce  yapılacak değerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görevlendirilecektir.

3.  2017-2018  ve  2018-2019  umre,  2018  ve  2019  hac  organizasyonu  için  yapılan mülakatta başarılı olmuş; eğitim seminerine katılmış ve görevlendirilmesi mümkün olamamış personel,  istemeleri  halinde  din  görevlisi  ve  bayan  irşat  görevlisi  olarak görevlendirilebilecektir.  Bu  durumda  olanların  listesi  illere  gönderilecek  ve  görev  almak isteyenler "umre görevli programına" girilecektir.

4.  Görevlendirilmelerde;  2017-2018  umre,  2018  hac,  2018-2019  umre  ve  2019  hac sıralaması dikkate alınacaktır.

5. Başkanlığımız birimleri ile ilgili müftülükler, müracaat formlarını inceleyerek görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların müracaatlarını onaylayacaklardır. Şartları uygun olmayanların müracaatları sistemden silinecektir.

6.  Tekliflerde  organizasyonun  başarısı  ve  hizmetin  kalitesi  açısından  personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

7. Teklifler;

a) Merkezde; birim amirlerince,

b) İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı,  varsa  hac  ve  umre  şube  müdürü  ve  ilçe  müftülerinin  tamamının  katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra İl Müftülüklerince,

c)  Dini  yüksek  ihtisas/eğitim  merkezlerinde;  müdürün  başkanlığında  ve  eğitim görevlilerinin  tamamının  katılımı  ile  yapılacak  müşterek  tespitten  sonra  dini  yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince,

d)  Türkiye  Diyanet  Vakfında  ise  genel  müdürlükçe,  yapılacak  olup  müşterek  ıslak imzalı  teklif  listesini  içeren  tutanak  Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne gönderilecektir.

8.  Organizasyonda  görevlendirilmek  üzere  müracaat  eden  veya  teklifi  yapılan personel, müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek; söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

9. Yapılacak müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili  birimlerce  titizlikle  kontrol  edilerek;  il  müftülükleri  müracaat  ve  teklifi  uygun  görülecek personele ait bilgileri, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Umre Görevli Programı"na gireceklerdir. Teklif  edilen  görev  unvanına  göre  dökümlerini  alacak  06/09/2019 tarihi mesai saati bitimine  kadar Hac  ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Merkez birimleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince yapılacak personel tekliflerine ait bilgiler ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sisteme girilecektir.

10. Müracaatların bitiminden sonra atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi bir sebeple  personelin  durumunda  meydana  gelebilecek  değişiklikler  ivedilikle  Hac  ve  Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

11.  Din  görevlisi  ve  bayan  irşat  görevlisi  olarak  görev  yapacak  personelin  seçimine ilişkin mülakatta adaylar Ek-1 de yer alan kaynaklardan sorumlu olacaktır.

12.  Hangi  unvanda  olursa  olsun  daha  önceki  yıllarda  hac  veya  umre organizasyonlarında  görevlendirilenler  "tecrübeli",  görevlendirilmeyenler  "tecrübesiz" kategorisinde değerlendirilecektir.

13. Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.

14. Mülakat veya seminerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya  çıkanlar  ile  bu  talimatta  belirtilen  şartları  taşımadığı  sonradan  tespit  edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak; yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek; aksi durumda doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.

15. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen şartlar 2019-2020 umre organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir.

16.  Personelin  teklifinin  yapılmış,  mülakatta  başarılı  olmuş,  bilgilendirme  ve değerlendirme toplantılarına  katılmış  ve  gerekli  belgelerinin Başkanlığa  gönderilmiş  olması, umre organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri taahhüdü anlamı taşımamaktadır.

17. Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımız dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli idari ve disiplin işlemi yapılacaktır.

18.  Umre  organizasyonundaki  görevlendirmeler,  2017  yılı  için (15.10.2016-12.07.2017),  2018  yılı  için  (01.10.2017-01.07.2018)  ve  2019  yılı  için (01.10.2018-20.06.2019) tarihlerini kapsamaktadır.

19.  2019-2020  yılı  umre  organizasyonunda  görevlendirilmek  üzere;  müftülüğünüze, yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüğünüze verilecek kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli kontenjanlarını gösterir tablo bilahare e-mail yoluyla gönderilecektir.

20. Bu talimat, il müftülüklerince ivedilikle ilçe müftülüklerine ulaştırılacaktır.

21. Talimatta yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı duyurulacaktır

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (3)
Ali ali 2 yıl önce
2017 temmuz hac vazifesine gitmiş birisi' buna başvursa kabul edilir mi başvurusu. Bilen varsa yorum beklerim..
Necmettin ASLAN 2 yıl önce
Allah nasip ediyor sınava girmeye, ama gitmeye kismet olmuyor.
#Yorumsuz#
Ahmet kayış 2 yıl önce
Hizmetli olarak çalışıyorum başvurmayı düşünüyorum. Mbdts puan şartı aranıyormu
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?