banner331

banner319

Kur'an Kursu, ders ve dönemlerinde köklü değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kurslarında uygulanan programları toplumun her kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekilde güncelleyerek köklü bir değişiklik yaptı.

Diğer Haberler 26.08.2019, 12:55
Kur'an Kursu, ders ve dönemlerinde köklü değişiklik
© Diyanet Haber

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 il, ilçe ve köylerde hizmet veren Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programlarında, güncellemeye gidildi.

Kur’an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere iman, ibadet ve ahlak konularında eğitimler verilen Kur’an kurslarında katılımcılara Hz. Peygamber’in (s.a.s) örnek hayatına dair bilgiler sunuluyor.

Öte yandan Kur’an kursları; milli birlik ve beraberliğin pekişmesine; sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlenmesine; vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli ve manevi değerler konusunda farkındalık oluşmasına ve bir arada yaşama bilincinin oluşmasına da önemli katkılar sunuyor.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeni dönem için sürdürülen hazırlıklar kapsamında “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları” belirlendi.

- İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları İki Dönem Halinde Uygulanacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaygın din eğitimi hizmetlerinden, toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını amaçlayan ve her yıl farklı yaş ve seviyeden çok sayıda vatandaşın katıldığı İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları, yeni eğitim döneminde iki dönem halinde uygulanacak.

- İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarına Yönelik Kısa Süreli Yeni Programlar Hazırlandı

İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları; süreci değerlendirmeye yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Kur’an kurslarının bütününe yönelik yıllık veriler, öğreticilerle yapılan toplantılar, öğreticilere yönelik yapılan anket uygulamaları gibi çalışmaların sonuçları, muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak güncellendi.

Güncelleme ile birlikte haftada 18 saat olan İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel Öğretim Programı’na, haftada 12 saatlik ikinci bir alternatif oluşturuldu.

Ayrıca mevcut uygulamada genel olarak temel öğretim programında yer alan derslerin alt öğrenme alanlarından oluşan ve haftada 6 saat toplam 48 saat kredili ek öğretimler kaldırıldı. Bunun yerine, ilk olarak 2019 yılında uygulamaya konulan “Cuma Dersleri” programı gibi kısa süreli akaid, ilmihal, tefsir, hadis, siyer ve hafta sonu öğretim programları uygulamaya konuldu.

Böylece İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları, “Temel Öğretim Programı” ile kısa “Süreli Programlar” olmak üzere toplam sekiz programdan oluşturuldu.

Programlar kapsamında yararlanılabilecek kaynaklar Kur’an kurslarında takip edilen temel kaynaklar yanında; Kuran Yolu, Hadislerle İslam, Kur'an-ı Kerim'i Anlama, Hafız: Lafzin Hâmili Mananın Amili, İnanç Kitapları Serisi ve Fetvalar gibi Diyanet’in yeni yayınlarıyla desteklendi.

Ayrıca Başkanlığın web, mobil uygulamaları ilgili çalışmalarının takibi ve yararlanılmasına yönelik kuran@diyanet.gov.tr gibi alanlara da yer verildi.

İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel Öğretim Programı ve kısa süreli tüm programlar, 2 dönem ve 34 hafta üzerinden yapılandırılarak standart hale getirildi.

Haftada 2 saatlik programlardan oluşan kısa süreli öğretim programları, özellikle kurslara uzun süre gelme imkânı bulamayan vatandaşlar için de önemli imkânlar sunuyor.

Temel Öğretim Programları ile öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenme, temel mesajları hakkında farkındalık kazanma ve dini bilgilerle ilgili konularda temel düzeyde bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanıyor.

Kısa Süreli Programlar ile Hz. Peygamber’in örnek hayatının öğrenilmesi, yüce dinimiz İslam’ın hakikatlerini farklı yönleriyle tanıma, hikmetlerini keşfetme, evrensel mesajlarını yaşanan hayata taşıyabilme adına yeni imkânlar oluşturulması hedefleniyor.

Cuma Dersleri Öğretim Programı ile dini hayatta önemli bir yeri ve aynı zamanda birlik beraberliğin önemli unsurlarından olan cuma günlerinin anlamına uygun bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlanması, insanı ve yaşanan hayatı anlamlı ve değerli kılan davranışlar konusunda farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Akaid Öğretim Programı’yla İslam akaidi hakkında Kur’an-ı Kerim, hadis-i şerifler, İslam medeniyetinin zengin düşünce tecrübesi ve birikimi göz önünde bulundurularak bidat, hurafe ve batıl inançlardan uzak bilgiler sunulması amaçlanıyor.

İlmihal Öğretim Programı’yla ibadetle ilgili İslam’ın temel kaynaklarına dayalı sahih ve sağlam bilgilerin verilerek muhatapların dini hayatlarının zenginleşmesine katkıda bulunulması hedeflenirken Tefsir Öğretim Programı ile Kur’an-ı Kerim’in ana konuları ve temel mesajları ile ilgili bilgiler sunulması, sure ve ayetlerin manalarının anlaşılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Hadis Öğretim Programı’yla hadis ilmi ve hadislerden yararlanma konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olunması, Hz. Peygamber’in örnek hayatı ve İslam’ın doğru yaşanmasında sünnetin yeri ve önemi hakkında farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Siyer Öğretim Programı’yla Hz. Peygamberin örnek hayatının farklı boyutlarıyla öğrenilmesi ve muhatapların Hz. Peygamber’i kendine rol model almalarına katkıda bulunulması hedeflenirken Hafta Sonu Öğretim Programı ile de Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenmek ya da mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen ancak Kur’an kurslarına hafta sonları gelebilecek vatandaşların, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve usulüne uygun bir şekilde okumaları, namaz sure ve duaları başta olmak üzere dua ve sureler ezberlemeleri, okunan/ezberlenen dua/surelerin temel mesajlarıyla ilgili farkındalık kazanmaları; temel dini bilgilerle ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanıyor.

- Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programı Güncellendi

Mevcut uygulamalarda yapısal olarak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları içerisinde yer alan ve Kur’an-ı Kerim/kıraat ağırlıklı yapısıyla öğrencilerin hafızlık eğitimine hazırlanmalarına katkı sağlayan “Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programı”, müstakil bir program olarak Hafızlık Eğitim Programı’nda olduğu gibi 17 hafta üzerinden yeniden yapılandırıldı.

- “Kur’an Kursu-Okul İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı” Hazırlandı

Söz konusu program, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ve hafızlık eğitiminde iş birliğini amaçlayan protokol çerçevesinde hazırlandı.

Program, örgün eğitime devam eden, MEB’in ilgili mevzuatı çerçevesinde kayıt dondurma hakkından yararlanarak ya da kayıt dondurmaksızın hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, belirlenen süreyi etkin, verimli ve sistemli bir şekilde kullanmaları ve böylece programda belirlenen kazanımlar çerçevesinde hafız olmalarını hedefliyor.

Programda temel öğrenme alanı olan Kur’an-ı Kerim dersi yanında dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine de yer veriliyor.

Ayrıca hafızlığın lafız-mana bütünlüğü içerisinde sürdürülmesine katkı sağlamak, Kur’an’ın zengin anlam dünyası ve temel mesajları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmak, öğrencilerin Kur’an’ı okuma ve ezberlemenin yanı sıra Kur’an ilea bağ kurabilmek ve ahlakî sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla programın kaynaklar bölümü, her sayfadan bir ayetin ve açıklamalarının yer aldığı “Hâfız: Lafzın Hâmili Mananın Amili” isimli çalışmayla desteklendi.

Program; Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma, ezber yapma usul ve tekniği kazanma, öğrencinin hafızlık sürecine zihnen hazır hale gelmesini sağlamayı amaçlayan “Hazırlık Bölümü”; Kur’an-ı Kerim’in sayfa sayfa ezberlenip öğreticiye arz edildiği “Ezberleme Bölümü” ve ezberlenen sayfaların yapılacak tekrarlarla sağlamlaştırıldığı “Pekiştirme Bölümü” olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

- Kur'an'ı Anlama Temel Öğretim Programı Güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyaç odaklı program geliştirme yaklaşımı çerçevesinde, Kur’an kurslarında yürütülmekte olan yaygın din eğitimi hizmetlerini etkin ve verimli hale getirme, Kur’an’ın anlaşılmasına katkı sağlamak üzere öğrencilerin temel düzeyde Arapça dil becerilerini geliştirme amacıyla hazırlanan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında pilot olarak uygulanan Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı, takip ve değerlendirme çalışmaları, toplantı/çalıştaylar ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimler göz önünde bulundurularak pilot uygulama sonuçları çerçevesinde güncellendi.

Programa, “Genişletilmiş Pilot Uygulama” şeklinde devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (24)
Müzeyyen Özkoçak 3 yıl önce
KURANI ANLAMA,Bu konu yıllardır beklediğim ve sürekli dile getirdiğim bir konuydu.Çok teşekkür ediyorum.Bu toplu her cuma 41 yasin vs okur ama hiç bir şey anlamaz.Bir an önce KUARANI ANLAMA konusunda ciddi çalışmalar yapmalıyız.Eğitim hizmetleri Müdürlüğüne tekrar teşekkür eder,hayırlı bereketli çalışmalar beklerim.
NURAY 3 yıl önce
2019-2020Eğitim-Öğretim Yılı Kuran Kursları yeniliklerine uygun yıllık ders planlarını bekliyoruz insAllah.Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden...
Hatice 3 yıl önce
Fahrilerin ders ucreti ne kadar aceba bilgisi olan varmi uygulama esaslarinda ders karsiligi 8.158.000 yaziyor maaslari dusuruldumu yani
Orhan Alas 3 yıl önce
Bu güncelleme oldukça hoşuma gitti .Çalışmalarınızda başarılar dilerim
Zahide Deniz 3 yıl önce
İki dönem olması ve Kur'an,ı anlama ve hadis dersleri gerçekten büyük bir ihtiyactı.
İbrahim aldemir 3 yıl önce
Güzel maaşaAllah bütün çocuklarımız için hayırlı bereketli olsun
Zafer Güzel 3 yıl önce
İlim ve ille de edep. Kurani sirf ezberlemekle olmuyor. Biraz da Mana ve ahlak üzerine yogunlasalim
Hüseyin Korkmaz 3 yıl önce
Özellikle, programların iki dönem halinde uygulanacak olması isabetli olmuş, yetkililere teşekkürler. Hayırlı olsun inşâAllah...
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın